اخبارآموزش وپرورش خرامه
 
آرشیو اخبار
اجرای طرح «مزرعه تابستانی من»درفارس
معاون پرورشی آموزش و پرورش فارس گفت: راهکارهای مصوب توسط ستاد غنی‌سازی اوقات فراغت، از ابتدای تابستان در بعضی بخش‌ها اجرایی شده است.
دوشنبه ، پانزدهم تیر سال 1394
اجرای طرح «مزرعه تابستانی من»درفارس
معاون پرورشی آموزش و پرورش فارس گفت: راهکارهای مصوب توسط ستاد غنی‌سازی اوقات فراغت، از ابتدای تابستان در بعضی بخش‌ها اجرایی شده است.
دوشنبه ، پانزدهم تیر سال 1394
کارنامه قبولی پنجم 750 هزار دانش آموز پسر درسامانه سواد آموزی فارس ثبت می شود
معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش فارس از ثبت 750هزار کارنامه قبولی پسران در تیرماه خبرداد .
یکشنبه ، چهاردهم تیر سال 1394
کارنامه قبولی پنجم 750 هزار دانش آموز پسر درسامانه سواد آموزی فارس ثبت می شود
معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش فارس از ثبت 750هزار کارنامه قبولی پسران در تیرماه خبرداد .
یکشنبه ، چهاردهم تیر سال 1394
خیر مدرسه ساز شیبکوهی ، دانش آموزان مدرسه اش را بورسیه می کند
با حضور مشاور اجرایی مدیرکل آموزش وپرورش فارس ،کلنگ ساخت واحد آموزشی خیر ساز روستای سنان شیبکوه به زمین زده شد.
یکشنبه ، چهاردهم تیر سال 1394
خیر مدرسه ساز شیبکوهی ، دانش آموزان مدرسه اش را بورسیه می کند
با حضور مشاور اجرایی مدیرکل آموزش وپرورش فارس ،کلنگ ساخت واحد آموزشی خیر ساز روستای سنان شیبکوه به زمین زده شد.
یکشنبه ، چهاردهم تیر سال 1394
مسئولیت پذیری،شاکله شخصیت دانش آموز را تغییر می دهد
مدیر آموزش و پرورش لامِرد گفت: مسئولیت پذیری در دوران تحصیل، می تواند شاکله شخصیت دانش آموزان و شما را تغییر دهد.
یکشنبه ، چهاردهم تیر سال 1394
محتوای آموزشی دوره پیش دبستانی تغییر می کند
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش فارس گفت: محتوای دروس آموزشی دوره های پیش دبستانی در سال تحصیلی جدید تغییر می کند و نظارت جدی تری بر پیش دبستانی ها برای رعایت این دستورالعمل صورت می گیرد.
یکشنبه ، چهاردهم تیر سال 1394
محتوای آموزشی دوره پیش دبستانی تغییر می کند
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش فارس گفت: محتوای دروس آموزشی دوره های پیش دبستانی در سال تحصیلی جدید تغییر می کند و نظارت جدی تری بر پیش دبستانی ها برای رعایت این دستورالعمل صورت می گیرد.
یکشنبه ، چهاردهم تیر سال 1394
 
تغییر قالب صفحه