اخبارآموزش وپرورش خرامه
 
آرشیو اخبار
بازدید سرزده معاونین آموزش و پرورش فارس ازستادمرکزی ومدارس محل اسکان فرهنگیان ناحیه1شیراز
معاونین توسعه مدیریت و پشتیبانی وآموزش ابتدایی آموزش وپرورش فارس ازستاد پذیرش ومدارس محل اسکان مهمانان فرهنگی ناحیه یک شیراز بازدید کردند
پنجشنبه ، شـشم فروردین سال 1394
بازدید سرزده معاونین آموزش و پرورش فارس ازستادمرکزی ومدارس محل اسکان فرهنگیان ناحیه1شیراز
معاونین توسعه مدیریت و پشتیبانی وآموزش ابتدایی آموزش وپرورش فارس ازستاد پذیرش ومدارس محل اسکان مهمانان فرهنگی ناحیه یک شیراز بازدید کردند
پنجشنبه ، شـشم فروردین سال 1394
اسکان بیش از839هزارنفرروزدرمدارس استان تا 6فروردین/قدرشناسی مدیرکل ازیک بابای نمونه مدرسه
مدیرکل آموزش وپرورش فارس گفت:از پذیرش واسکان بیش از839هزار نفرروز مهمان درمدارس واماکن وابسته به آموزش وپرورش استان تا صبح روز6فروردین خبرداد
پنجشنبه ، شـشم فروردین سال 1394
اسکان بیش از839هزارنفرروزدرمدارس استان تا 6فروردین/قدرشناسی مدیرکل ازیک بابای نمونه مدرسه
مدیرکل آموزش وپرورش فارس گفت:از پذیرش واسکان بیش از839هزار نفرروز مهمان درمدارس واماکن وابسته به آموزش وپرورش استان تا صبح روز6فروردین خبرداد
پنجشنبه ، شـشم فروردین سال 1394
فرهنگیان اولویت اصلی اسکان درمدارس شیراز
قائم مقام ستاد تسهیلات نوروزی آموزش وپرورش فارس گفت:فرهنگیان اولویت اصلی خدمت رسانی در ستادهای پذیرش واسکان مهمانان نوروزی استان فارس هستند
پنجشنبه ، شـشم فروردین سال 1394
فرهنگیان اولویت اصلی اسکان درمدارس شیراز
قائم مقام ستاد تسهیلات نوروزی آموزش وپرورش فارس گفت:فرهنگیان اولویت اصلی خدمت رسانی در ستادهای پذیرش واسکان مهمانان نوروزی استان فارس هستند
پنجشنبه ، شـشم فروردین سال 1394
اعلام نتایج مرحله اول المپیادهای علمی کشوری دانش آموزان فارس اعلام شد/پذیرش 575 دانش آموز فارسی در مرحله اول
رییس اداره سنجش آموزش وپرورش فارس از اعلام نتایج مرحله اول المپیادهای علمی کشوری دانش آموزان فارس خبرداد
چهارشنبه ، پنجم فروردین سال 1394
اعلام نتایج مرحله اول المپیادهای علمی کشوری دانش آموزان فارس اعلام شد/پذیرش 575 دانش آموز فارسی در مرحله اول
رییس اداره سنجش آموزش وپرورش فارس از اعلام نتایج مرحله اول المپیادهای علمی کشوری دانش آموزان فارس خبرداد
چهارشنبه ، پنجم فروردین سال 1394
اسکان بیش از631هزار نفرروز درمدارس استان تا 5فروردین/نتیجه همدلی وهمزبانی دولت وملت موفقیت کشور است
مدیرکل آموزش وپرورش فارس گفت:از پذیرش واسکان بیش از631هزار نفرروز مسافر درمدارس واماکن وابسته به آموزش وپرورش استان تا صبح روز5فروردین خبرداد
چهارشنبه ، پنجم فروردین سال 1394
 
تغییر قالب صفحه