اخبارآموزش وپرورش خرامه
 
آرشیو اخبار
مبنای فعالیت آموزش و پرورش دانش آموز مداری و مدرسه محوری است
معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه عدالت ورزشی در مدارس باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: مبنای فعالیت آموزش و پرورش دانش آموز مداری و مدرسه محوری است.
سه شنبه ، دهم شهریور سال 1394
مبنای فعالیت آموزش و پرورش دانش آموز مداری و مدرسه محوری است
معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه عدالت ورزشی در مدارس باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: مبنای فعالیت آموزش و پرورش دانش آموز مداری و مدرسه محوری است.
سه شنبه ، دهم شهریور سال 1394
مدیر جدید اداره حراست آموزش و پرورش فارس منصوب شد
مدیر کل آموزش و پرورش فارس گفت: حراست تضمین کننده سلامت هر سازمانی است.
سه شنبه ، دهم شهریور سال 1394
مدیر جدید اداره حراست آموزش و پرورش فارس منصوب شد
مدیر کل آموزش و پرورش فارس گفت: حراست تضمین کننده سلامت هر سازمانی است.
سه شنبه ، دهم شهریور سال 1394
برگزاری مسابقات ورزشی دانش آموزان دختر ابتدایی سراسر کشور در شیراز
معاون تربت بدنی و سلامت آموزش و پرورش فارس از برگزاری مسابقات ورزشی دانش آموزان دختر ابتدایی سراسر کشور در شیراز با حضور معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش خبر داد.
سه شنبه ، دهم شهریور سال 1394
برگزاری مسابقات ورزشی دانش آموزان دختر ابتدایی سراسر کشور در شیراز
معاون تربت بدنی و سلامت آموزش و پرورش فارس از برگزاری مسابقات ورزشی دانش آموزان دختر ابتدایی سراسر کشور در شیراز با حضور معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش خبر داد.
سه شنبه ، دهم شهریور سال 1394
فعالیت 22 کمیته اجرایی/پخش زنده افتتاحیه از شبکه های استانی فارس وورزش سیما
معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش فارس از فعالیت سه معاونت و 22 کمیته اجرایی در برگزاری مسابقات کشوری دانش آموزان دوره ابتدایی در شیراز خبرداد
دوشنبه ، نهم شهریور سال 1394
فعالیت 22 کمیته اجرایی/پخش زنده افتتاحیه از شبکه های استانی فارس وورزش سیما
معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش فارس از فعالیت سه معاونت و 22 کمیته اجرایی در برگزاری مسابقات کشوری دانش آموزان دوره ابتدایی در شیراز خبرداد
دوشنبه ، نهم شهریور سال 1394
انعقاد قرارداد شاخص های آموزشی متوسطه دوره دوم با ادارات آموزش و پرورش
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش فارس گفت: قرارداد شاخص های آموزشی متوسطه دوره دوم با توجه به شاخص های کشوری ،برنامه پنجم توسعه کشور و برنامه های استانی با ادارات 59 گانه آموزش و پرورش استان منعقد شد.
شنبه ، هفتم شهریور سال 1394
 
تغییر قالب صفحه